Defensem la terra

No a l'ampliació de l'aeroport. Diseny Yan Lorec, setembre 2021


Prou abusos elèctriques espanyoles. Diseny Yan Lorec. Octubre 2021

Defensem la pagesia. Independència. Diseny Yan Lorec , febrer 2024

Ni un pam de terra, ni una gota d'aigua. Independència. Diseny David Comella